Anvendelse af Kommando Signaler

Signaler som kommandoer til soldaterne i felten:

Kommandørernes ordrer blev i selve krigen spredt til de enkelte enheder gennem et netværk af officerer og underofficerer. Underofficererne bar en hellebard eller et andet stagevåben, med hvilket de kunne dirigere opstillingen af soldaterne og ændringer i formationerne. Til at støtte sig havde underofficerer blandt fodfolket som regel en trommeslager og en fløjtespiller.

Musikken skulle få adrenalinet til at pumpe i kroppen på soldaterne under fremrykning; den skulle med sin faste takt holde sammen på formationerne, og den skulle bruges til at afgive befalinger igennem krigspladsens larm og tummel.

General march var signalet til formering af tropperne. Soldaterne skulle på dette signal gøre sig klar til at møde den fjendtlige hær, og når soldaterne i linieformation marcherede frem mod fjenden spillede tambourerne Den gamle danske march .

 Krigsstraf:

Ved militære eksekutioner hørte der altid et vis antal spillemænd for at give det hele et højtideligt præg. Oplæsningen af dommen blev efterfulgt af trommehvirvler, og under eksekvering af dommen skulle musikken overdøve offerets smertens udbrud.

Blandt de straffe armeen anvendte fandtes 2 korporlige afstraffelser. Rotting (Spanskrør af stængler fra rottingpalmen), og Spidsrod (hasselkæppe eller pilekviste).
Rotting var almindelig straf for vold og tyveri, mens spidsrod var straffen for krigsforbrydelser.

Spidsrod stammer fra 30 års krigen. I Danmark blev denne afstraffelsesform afskaffet i 1836.

Til spidsrods melodien knytter sig følgende tekst, som synges eller råbes af de soldater der danner ”alléen” og er tvunget til at slå på synderen.

DEN NYE SPIDSROD’S TEKST PÅ DANSK:

Du skal i denne spidsrod løbe, for din straf at få.
Vi håber at du selv vil røbe, hvorfor vi skal slå ?
To slag får du nu af hver soldat.
Efter dette er du forsat vores kammerat.
Slå med smæld, den rebel, så du undgår spidsrod selv!
Slå med smæld, den rebel, så du undgår spidsrod selv!DEN ORIGINALE SPIDSRODS TEKST
Und warum bist du Weggeloben?
Warum bist du das?
Und darum sollst du Spitzruth loben, durch die lange Gass’!
Zwei Mahl Buttermilch und zwei Mahl Klümpf’;
Wenn die Schuh geschlitten sind, so tanzt ich auf die Strümpf’.

Når teksten er på tysk skyldes det, at soldaterne i den hvervede hær hovedsagelig var tysksprogede. Derfor var Eksercerreglementet skrevet på tysk og ordrer fra befalingsmændene var på tysk.

Spidsrod var den almindelige straf for at desertere, derfor spørgsmålet ”warum bist du weggeloben“?
Soldaterne var ved spidsrod opstillet i to med front mod hinanden stående geledder, mellem hvilken synderen skulle passere ”Durch die lange Gass”, i så langsomt et tempo, at hver soldat med sin pilekvist kunne nå at slå på hans blottede ryg. Soldaterne, der dannede alléen (gaden), var tvunget til at slå på synderen, idet de i modsat fald selv fik et slag af de bagved dem gående officerer.
„Zwei Mahl Buttermilch“ (Kærnemælk, slag med den tynde ende af pilekvisten)
„Zwei Mahl Klümpf’“ (Klumpen, slag med den tykke ende af pilekvisten)
„Wenn die Schuh geschlitten sind, so tanzt ich auf die Strümpf’“. Det var just ikke skoene, der blev slidt op, men ryggen, og vejen fra justitsstedet gik næsten altid til sygehuset, for at ryggen kunne blive helet lidt til næste gang.